Thomas

Make Model Tire Size
Thomas T 83 S 5.90-15
Thomas T85 5.90-15
Thomas T95 8,50-15
Thomas T 103 S 8.50-15?
Thomas T105 10.50-15
Thomas T115 10,50-15
Thomas T 133 S 10-16.5
Thomas T135 10-16.5
Thomas T 135 S 10-16.5
Thomas T 153  10-16.5
Thomas T 173 HLS 12-16.5
Thomas T175 12-16.5
Thomas T 175 Turbo 12-16.5
Thomas T 203 HD 12-16.5
Thomas T205 12-16.5
Thomas T220 12-16.5
Thomas T225 12-16.5
Thomas T 233 HD 12-16.5
Thomas T 243  12-16.5
Thomas T 245 Turbo 12-16.5
Thomas T 245 HDS 12-16.5
Thomas T 245 HDK 12-16.5
Thomas T250 12-16.5
Thomas T255 12-16.5
Thomas T320 12-16.5