Toyota

Make Model Tire Size
Toyota 4SDK4 5.70-12
Toyota 4SDK5 27×8.5-15
Toyota 4SDK8 10-16.5
Toyota 4SDK8-H 10-16.5
Toyota 4SDK10 12-16.5